Pressemelding søndag 15.03.20 klokka 15.00

Fra og med i dag vil Tynset kommune ved ordfører komme med en daglig pressemelding som publiseres på kommunens hjemmeside og Facebook-side klokka 15.00. Denne pressemeldinga videreformidles også til våre lokale medier. Pressemeldinga vil daglig etterfølges av en kort videosnutt hvor jeg kort refererer hva som er nytt siste døgn og kort refererer til hva dagens pressemelding handler om.

Hver dag klokka 09 møtes kriseledelsen i Tynset kommune for å diskutere og informere hverandre om status. Kriseledelsen består av politisk toppledelse, administrativ ledelse, kommuneoverlege, leder for helse/omsorg, skole, barnehage og teknisk. I tillegg til de som jobber med informasjon.

Vi har pr. i dag ingen i vår kommune som er smittet med Corona. Vedkommende som har oppholdt seg på en hytte og som hadde testet positivt(varslet lørdag)har nå reist hjem til sin bopel i en annen del av landet. Vedkommende har ikke vært i kontakt med andre mennesker her i vår region mens han har vært her.

Vår strategi så langt har vært å holde en streng linje med tanke på å skjerme Fjellregionen for smitte.

Vi har vært heldige så langt, og har satt på nødbremsen i håp om å stoppe eller utsette epidemien.

Dette er viktig for at vi skal vinne tid for å best mulig være forberedt på det som kommer. Det er også viktig for å unngå overbelastning av helsevesenet. At vi klarer å bremse sykdomstilfeller i vår region kommer alle til gode siden Corona-smittede som trenger sykehushjelp i hovedsak skal behandles på sentralsykehusene.

Tiltakene vi har satt i verk er:

  • Strenge anbefalinger om innreise til regionen
  • Alle hytteeiere er anbefalt å reise hjem
  • Lovpålagt karantene av alle som har kommet inn i regionen f.o.m. fredag 13. mars
  • Skoler og barnehager er stengt
  • Flere kafeer er stengt
  • Kulturhus og idrettshaller er stengt
  • Sterke råd til befolkningen om å være hjemme og ha lite kontakt med andre
  • God håndhygiene
  • Hver person skal bidra til å gjøre det de kan for å bidra til å ikke smitte andre

 

Skal vi lykkes med dette er det viktig at alle respekterer de anbefalinger som er gitt med tanke på karantener og isolasjon, samt oppfordringen om at nå gjelder det å være mest mulig hjemme. Det er derfor viktig at foreldre nå tar et ekstra ansvar og setter klare grenser for sine barn, slik at de også i størst mulig grad holder seg hjemme. Slik kan vi sammen vinne kampen mot epidemien!

 

Vi opplever en del spørsmål og uklarheter om hvilke yrkesgrupper som tilhører samfunnskritiske yrkesgrupper, og av den grunn har rett til å sende sine barn i barnehager og på skole.

Det er kommunen som må gjøre denne vurderingen ut fra regjeringens retningslinjer. Hvem som vurderes som samfunnskritisk personell vil kunne variere noe alt etter nå-situasjon og hvilke faser av krisen vi befinner oss i.

Hvis du lurer på om du har rett til å sende dine barn i barnehage eller til skolen, så ta kontakt og konferer med barnehagestyrer eller rektor på den skolen eller barnehagen der dine barn er tilknyttet.

 

Jeg vil også informere om at regjeringen i dag har varslet at de vil vedta en ny forskrift som forbyr folk å være på hytta i en annen kommune enn der de bor. Dette betyr at hytteeiere på hytter beliggende i Tynset, og som ikke bor i Tynset kommune skal dra hjem umiddelbart. Unntak vil være for hytteeiere med bopel i Alvdal, Folldal, Tolga, Rendalen eller Os kommuner. Disse innbyggerne kan fortsatt være på hytta, men det henstilles til at de raskt drar hjem dersom det oppstår symptomer på luftveisinfeksjoner, feber, hodepine og slapphet.

 

De vil nå gå noen dager/uker før vi kan se om tiltakene vi har satt i verk har hatt effekt. Mens vi venter, finn på mest mulig hyggelig i hjemmet. Ta frem kortstokken og brettspillene å ta godt vare på hverandre i dagene og ukene som kommer!

Mvh

Merete Myhre Moen, ordfører