Pressemelding Tynset kommune 14.05.21. kl. 11.00.

Smittetallet i Tynset kommune er fortsatt 25 personer. Samtidig registrerer vi at flere av våre nabokommuner har fått utslag på flere hurtigtester i løpet av ettermiddagen i går. 

Tynset kommune forventer noen flere positive svar i dag. Alle 810 testene vi tok i går vil vi få svar på i løpet av dagen.  Vi vil derfor komme med en ny pressemelding i ettermiddag klokka 16.00.  

Tynset kommunes smittesporingsarbeid har sammen med smittesporing i våre nabokommuner gitt en indikasjon på at smittekilden kan spores til et eller flere religiøse arrangement i månedsskifte april/mai, hvor personer fra ulike kommuner i vår region var samlet. 
Et av disse arrangementene hadde besøk av tre tilreisende fra sør i fylket. Dette arrangementet ble gjennomført innenfor gjeldende smittevernregler. De tilreisende hadde ingen symptomer og kom fra et område med relativt lavt smittepress. De har heller ingen kjente nærkontakter som tilsier at de er smittebærere. Disse følges opp i sine hjemkommuner.  

Den lokale personen som først fikk påvist smitte i vår region, ble trolig smittet ved et av disse arrangementene. Vedkommende tok en koronatest som en følge av lette forkjølelsesymptomer. Kommunens helsetjeneste er tydelig på at vedkommendes tidlige test har ført til at utbruddet kan begrenses og stoppes mye tidligere enn ellers. Det er vist stor vilje til testing i det smittede miljøet. Som kjent er det muterte viruset svært smitteførende, og de uheldige omstendighetene har ført til et utbrudd i regionen.  

I går ble det tatt 810 tester i Tynset kommune. Dette tilsvarer 15 % av vår befolkning. Vi ser at testing, smittesporing, overholdelse av karantene og lokalsamfunnets omsorg for hverandre er helt avgjørende i den situasjonen vi står i. 

Fortsett å holde hodet kaldt og hjertet varmt. 

Merete Myhre Moen 

Ordfører