Pressemelding Tynset kommune 14.05.21. kl. 16.30.

Tynset kommune har fått beskjed om to nye positive svar, slik at det totale antallet nå er 27 smittede personer. Ut ifra smittesporingsarbeidet antar kommunen å ha funnet smittekilden, som kan spores tilbake til de tidligere nevnte tre tilreisende sør fra fylket. Vi har fått svar på 60 % av testene som ble tatt i går og det jobbes kontinuerlig med å følge opp dette.  

Omfanget av antall elever og skoleansatte i smittekarantene er nå så stort at det blir umulig å gjennomføre vanlig skoleundervisning neste uke. Derfor vil det bli innført hjemmeundervisning for de skolene det gjelder. Beskjed om dette gis direkte til foresatte.  

Haverslia barnehage blir stengt på grunn av at alle ansatte og barn er i karantene. Fåset barnehage blir stengt på grunn av kryssende aktivitet og ansatte i karantene. De andre barnehagene holder åpent på rødt nivå. Foresatte vil bli informert i vanlige kanaler. 

Det meldes om mye kryssende aktivitet på tvers av ulike arenaer. Vi jobber med å kartlegge dette og planlegger for ytterligere testing av flere enn de som per nå er i karantene. Dette fortsetter vi med utover neste uke for å ha kontroll på situasjonen.  

Det kan for øvrig meldes om at kommunene i Fjellregionen samarbeider tett om en helhetlig håndtering av smittesituasjonen og tiltakene. 

 

Merete Myhre Moen 

Ordfører  

 

Merete Myhre Moen 

Ordfører