Regionalt prosjekt - tilbud om felles tilstandsregistrering av bruer og kulverter på private skogsbilveier

Gamle bruer – mer trafikk og tyngre kjøretøy

Generelt vet vi for lite om standarden på private veibruer i utmarka, og med stadig økt trafikk kombinert med større tømmerbiler er det et mål å få kartlagt tilstanden. Bruer er et viktig element på skogsbilveinettet, og «uten fungerende bru – ingen vei». Mange bruer er tilårskomne og teknisk status er ukjent. Les mer her. (PDF, 502 kB)