Reguleringsplan for Fedraheimveien - sjukehuset

Klikk for stort bilde I henhold til plan - og bygningsloven (pbl) § 12 - 8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fedraheimveien - S jukehuset . I tillegg varsles det om at utbyggingsavtale kan bli utarbeidet parallelt med planprosessen, jf. pbl. Kap. 17.Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jfr. pbl`s § 12 - 3 . Planarbeidet er nærmere beskrevet i forslag til planprogram. Les mer her. (PDF, 75 kB)