Skolestart - Vis hensyn i trafikken!

Skolebarn. BIlde - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 21. august er det skolestart, og det vil i tida framover være mange skolebarn med liten trafikkerfaring og dårligere siktmuligheter enn voksne ut langs veiene. Vis ekstra hensyn i trafikken.

Alle trafikanter bør være ekstra oppmerksomme når de ferdes på en skoleveg.

Alle som kan, oppfordres til å gå eller sykle til skolen. 

Sørg for fri sikt i utkjørselen din om du bor ved en offentlig veg, 

Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom i år rundt Tynset barneskole og Tynset ungdomsskole da det fortsatt pågår veiarbeid i Ringveien. Innlandet fylkeskommune anslår at dette arbeidet vil vare ut august. Følg gjeldende skilting og vær ekstra varsom i dette området. 

Lykke til med en trafikksikker, trygg og god skolestart!