Søppel etter NATO-øvelsen

Forsvaret vil i løpet av sommeren rydde opp i søppel etter NATO-øvelsen.

  I den forbindelse kan Servicetorget ta imot referanser om hvor det er søppel, og melde det videre til forsvaret.