Statusoppdatering 5. juni

Tynset kommune mottok en positiv prøve på en russ i formiddag. Vedkommende hadde ingen symptomer og testet seg i går sammen med resten av russekullet.

Smittesporingsteamet har kontroll på en mulig smittevei, selv om det gjenstår noe arbeid. Personen det gjelder hadde få nærkontakter og kun en elev til i russekullet er satt i karantene.

Situasjonen ble drøftet med Folkehelseinstituttet som mener at på grunn av begrenset omfang kan russefeiringen fortsette for resten av kullet.

Vi er veldig lei oss for de personene som nå går glipp av feiringen, men er glad for at den omfattende testingen ble gjennomført.

Ungdommene bør være årvåkne på eventuelle symptomer framover. 

Vi ønsker dere en minnerik tid.

Med hilsen

Tynset kommune