Stilling som sekjonsleder for feierseksjonen

Fra 1. desember 2020 har vi ledig stilling som seksjonsleder i feierseksjon ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Da vår nåværende seksjonsleder snart går av med pensjon søker vi etter en ny seksjonsleder. Vi søker etter deg som kan tenke innovativt og være en pådriver for utvikling av vårt forebyggende arbeid i fremtiden.
Les mer her. (PDF, 623 kB)