Støtte til bedriftsintern opplæring

Klikk for stort bilde 

Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring?

Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no, hvor du skriver inn «bedriftsintern opplæring Innlandet» i søkefeltet. Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye. Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist.

Spørsmål om ordningen? 
Turid Lie, tlf. 976 30 102 - turid.lie@innlandetfylke.no
Sissel By Ingvaldsen, tlf. 911 54 172 - sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no