Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 3. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.
Gå til informasjon om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.