Tilskuddskurs 24. og 25. mai

Kursarrangør Fjellugla kompetanse AS.

Vi vil gjøre vårt beste for å få kunnskap om dette ut til slik som skoler, barnehager, foreldreutvalg, kulturskole, bibliotek, frivilligsentraler, helse/omsorg institusjonene (eks. tiltak på Tjønnmosenteret), folkehelse, tillitsvalgte, kirkeverge, menighetene, politikere, utvalg og råd (eldre-, ungdom-, likestilling-, flerkulturelle-), kor, korps, idrett, grendehus, grendeutvalg, arrangementer (Trolldager, Spekematfestival, Tynsetmartn, opera og spel i Tylldalen …..), ildsjeler og alle andre som kan dra nytte av dette.

Les mer her (PDF, 2 MB)

Påmelding