Trekning villreinjakt - 2020

Trekning av villreinjakt på kommunens utmarkseiendommer ble trukket den 08.09.20. Les resultatet her. (PDF, 328 kB)