Trist melding

Som kjent har det i natt pågått en leteaksjon i kommunen. Det er med stor sorg vi mottok budskapet om dødsfall av en av våre ungdommer tilknyttet en kommunal institusjon. Kommunen har satt ned et kriseteam som ivaretar de berørte partene.

Våre tanker og medfølelse til alle berørte.