Tunna bru - Plan til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 har Statens vegvesen lagt ut forslag til reguleringsplan for Tunna bru med tilstøtende veg på rv. 3, plan-ID 201911, til høring og offentlig ettersyn.

Frist for innspill er 02.09.2020.

Alle høringsdokumentene finner du ved å følge denne lenken.