Tynset sentrum, torg- og kollektivområder, plan-ID 202003, ut til høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 11.03.2021 i sak 34/21, med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10, å legge detaljregulering av Tynset sentrum, torg- og kollektivområder, plan-ID 202003, ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Planområdet ligger midt i Tynset sentrum, mellom Ringveien og jernbanen, og omfatter arealer fra Tynset torg, Tynset Rådhus og jernbanestasjonen og kollektivområdene i vest. Planområdet er på ca. 27,5 daa.

Hensikten med planarbeidet er å se på mulig felles løsning for venterom for bane og buss, ny løsning for bussterminal, revitalisering av torgområdet, tilrettelegging for ombygginger ved helsestasjonen ved Rådhuset, samt å se på parkeringskapasitet og trafikkmønstre i sentrum.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

  1. Særutskrift sak 34/21 (PDF, 3 MB)
  2. Plankart, datert 01.03.21 (PDF, 4 MB)
  3. Planbestemmelser, datert 26.02.21 (PDF, 329 kB)
  4. Planbeskrivelse, datert 26.02.21 (PDF, 10 MB)
  5. ROS-analyse, datert 26.02.21 (PDF, 787 kB)
  6. Støyvurdering (PDF, 10 MB)
  7. Trafikkanalyse (PDF, 10 MB)
  8. Merknader ved oppstart:

 

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 29.04.21.

 

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Kristin Aasen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 52 28