Utdeling av legatmidler 2019 - Gunnar Budde Berghs Legat

Legatets formål er utbetaling til personer som er kommet i en vanskelig situasjon på grunn av sykdom, ulykker eller lignende, og ellers trengende eldre og barn i Tynset og omegn.

Søknad med bankkontonummer og telefonnummer sendes til:

Gunnar Budde Berghs legat

Tynset kommune v/ Regnskapsleder 2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune.no innen 13.12.2019.