Vaksinering av helsepersonell

Klikk for stort bildeHelsesykepleier Olaug Sørhuus mottar første dose.  

Tynset kommune er i full gang med vaksinasjonen, og i forrige uke ble mange av institusjonsbeboerne vaksinert. FHI og nasjonale myndigheter har laget retningslinjer som også inkluderer vaksinering av prioriterte grupper helsepersonell. Spesialisthelsetjenesten får ca 15000 doser til dette, mens kommunene kan bruke inntil 20% av mottatte vaksiner på prioriterte helsepersonell. Tynset kommune følger disse retningslinjene og vil i fra denne uken også vaksinere noen utvalgte grupper helsepersonell. Dette vil skje parallelt med videre vaksinering av prioriterte grupper av befolkningen.

Det vil komme flere godkjente vaksiner i tiden fremover og Tynset kommune er klar for å benytte alle vaksiner vi får tilgang til.