Varsel om oppstart av planarbeid Savalen

På vegne av oppdragsgiver BF Bygg Alvdal AS og i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid:

Ny detaljregulering av «Savalbete hyttefelt» i Tynset kommune

Gjeldende reguleringsplan «R31B Savalbete hyttefelt», vedtatt 30.05.2005, ønskes endret. Endringen består i omregulering av veglinjer, justering av tomter og antall, arealformål, justering av skitraseer samt endring av bestemmelser vedrørende utforming av hyttebebyggelse.

Tynset kommune har som ansvarlig planmyndighet foreløpig vurdert at denne reguleringen ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn.  Les mer her. (PDF, 268 kB)