Varsel om oppstart reguleringsplan for fv. 2222 Telneset-Tolga stasjon

Du inviteres til komme med innspill knyttet til utbedring og forsterking av fv. 2222 mellom Telneset og Tolga stasjon.

Innlandet fylkeskommune varsler i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av arbeidet med reguleringsplan for fylkesveg 2222 mellom Telneset i Tynset og Tolga stasjon i Tolga. 

Gå til Innlandet fylkeskommune for å lese mer om saken.