Veteranplan Nord-Østerdal - høring

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Med veteran menes det personellet som har deltatt i militære operasjoner i inn- og utland.

Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes spesifikt til Nord-Østerdal forsvarsforening og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). For øvrig legges høringen ut på kommunenes hjemmesider slik at de som ønsker kan gi innspill til planen.

Høringssvar sendes postmottak@tynset.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Morten B. Often, mobilnummer 92 06 33 08. Høringsfrist er tirsdag 2. juni kl. 12.00.

Følg denne lenken for å lese vedleggene: