Viktig informasjon om frister og utvidet saksbehandlingstid ved årsskiftet 2019-2020

Som følge av kommune- og regionreformen vil Matrikkelen og Grunnboken bli stengt for oppdatering i en periode før nyttår.

Derfor må saker av følgende typer være kommunen i hende senest 25. november:

a) Eiendomsdannelse og tinglysing av nye eiendommer

b) Fradeling av eiendom

c) Reseksjonering der en eller flere seksjoner utgår

d) Feste til grunneiendom

e) Oppheving av seksjonering

Dette for at sakene skal kunne bli tinglyst i god tid før nyttår.

For en del saker vil oppdatering i kart og eiendomsregister (Matrikkelen) ikke kunne skje i perioden 13. desember 2019 til 2. januar 2020. Dette gjelder bl.a.:

  •  byggesaker
  •  adressering
  •  konsesjonsbehandling
  •  jordskifteregistrering
  •  feilretting

Dette vil ikke få konsekvenser for ordinær saksbehandlingstid, men opplysninger vil ikke bli oppdatert i kart og eiendomsregister i perioden.

Tinglysingen stenges helt for oppdatering i perioden 27.desember 2019 til 2.januar 2020 (gjelder tinglysing av skjøte m.m.)

Normal drift forventes fra 2. januar 2020.

OBS: I en periode fra 1. januar 2020 og framover vil Kommunekart kunne inneholde utdatert informasjon inntil nye kommunenumre er lagt inn. Kommunekart ventes å være oppdatert senest 1. februar 2020.