Vil du bli støttekontakt?

 

Psykisk helsetjeneste i Tynset kommune trenger flere støttekontakter. En støttekontakt er en person som igjennom ulike aktiviteter og samvær bistår et annet menneske. Det kan være praktiske og sosiale oppgaver som turgåing, besøk, kino/teater, kafé eller andre fritidsaktiviteter. Mennesker som sliter litt psykisk synes ofte det er vanskelig å ha sosial kontakt og komme seg ut på egen hånd. Om du blir vår støttekontakt vil du lære mye og veiledning vil bli gitt. Er dette noe for deg?

Ta kontakt med avdelingsleder Connie Søberg, mobil: 414 57 263