Vil du være en god nabo?

Tynset Opplæringssenter og Tynset Frivilligsentral søker familier og enkeltpersoner som kan bidra til å gi ny-bosatte tynsetinger en god start på et nytt liv.

I vår kom det drøyt 30 flyktninger fra Ukraina, og i høst venter vi 34 nye fra henholdsvis Irak, Kongo og Ukraina.

På nyåret 2023 vil alle ha fått nok norskundervisning til å kunne kommunisere med oss. Men de vil trenge mye språktrening på fritida, leksehjelp og hjelp til praktiske saker som krever norskkunnskaper. Mange enkeltpersoner og familier har vært engasjert i slikt arbeid siden 2015 og vil gjerne videreformidle sine erfaringer.

Hvis du er interessert i dette og har spørsmål kan du kontakte Gudrun Bakken på Frivilligsentralen , tlf. 416 151 712 så snart som mulig.