Virksomhetsplan med økonomiplan 2020–2023 og årsbudsjett 2020

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 22.11.2019 t.o.m. 11.12.2019.

Kommunestyret behandler budsjett 2020 og virksomhetsplan 2020–2023 i møte torsdag 12.12.2019.

Eventuelle merknader må være levert til Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune.no innen onsdag 11.12.2019 kl. 12.00.

Merete Myhre Moen, ordfører

Formannskapets innstilling (PDF, 527 kB)
Virksomhetsplan med økonomiplan 2020–2023 og årsbudsjett 2020 (PDF, 7 MB)
Kontrollutvalg - budsjett 2020 (PDF, 182 kB)