Personoversikt


Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse- og omsorgssjef 62 48 50 26 415 16 318
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Sykepleier/ konsulent 62 48 51 03
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01