Personoversikt


Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektkonsulent 62 48 50 24 477 95 088
Avdelingsleder Tilrettelagte boliger 62485103/62471072 47780340/47798126
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Tjenesteområdeleder Helsetjenesten 62 48 51 02 901 00 119
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 477 90 809