Personoversikt


Ikt

Ansatte i avdelingen Ikt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder FARTT 907 75 415 907 75 415
IKT-konsulent 62 48 50 05 901 25 899
Lærling IKT servicefag 990 83 398
Lærling dataelektroniker 990 80 380
Fagarbeider IKT 974 68 854
Driftsleder 995 53 060