Veileder til skjema godtgjøring for folkevalgte

Reglement for godtgjøring til folkevalgte   fastsetter at den folkevalgte selv er ansvarlig for å kreve godtgjøring kvartalsvis. Det betyr at kravet (DOC, 77 kB) skal være levert til Personal- og utviklingsavdelingen eller til sekretæren for hvert utvalg innen følgende datoer:

25. februar (utbetalt 15. mars)
25. mai (utbetalt 12. juni)
25. august (utbetalt 15. september)
25. november (utbetalt 12. desember)

Det skal som hovedregel fylles ut ett skjema (DOC, 77 kB) for hvert utvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, og komiteene kan likevel slås sammen i ett skjema.