Coronavirus in several languages

 

Regjeringens pressekonferanser:

Det jobbes nå med å få oversatt pressemelding fra 10. mai, denne vil bli lagt ut fortløpende og snarest mulig her:

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok ekspertutvalgets vaksinerapport:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/mr-bent-hoie-has-received-the-expert-committees-vaccination-report/id2848545/

 

Pressemeldinger fra 07.05.:

  • Flere må på karantenehotell:

More travellers need to stay at a quarantine hotel - regjeringen.no

  • Viderefører regionale tiltak i flere Viken-kommuner:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/regional-measures-kept-in-several-municipalities-in-viken-county/id2848250/

 

 

«Utvider massetesting for å gjenåpne samfunnet» (22. april): https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/utvider-massetesting-for-a-gjenapne-samfunnet/id2845417/

 

Pressemeldinger fra Regjeringen:

 

 

Vi oppfordrer alle personer og organisasjoner i Tynset som er i kontakt med personer som ikke kan norsk, om å bruke det du/dere finner av informasjonsmateriell som vi gjør tilgjengelig i denne nettsiden.
 

Fra Regjeringen.no:

                                                                       ***

Norwegian Institute of Public Health:

 

Fra helsenorge.no og IMDI:

I helsenorge.no finnes snarveier til brosjyrer, videoer og plakater om korona på mange språk fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  Hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) finnes enda flere kilder til flerspråklig informasjon:

                                                                ***