Coronavirus in several languages

 

Press conference of the 17th of September.

Regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger:

Pressemeldinger 11. juni:

 • Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/arrival-in-norway-and-exemption-from-quarantine-rules-for-travellers-arriving-in-norway/id2860499/

 • Lovendringer om koronasertifikat vedtatt

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/legislative-amendments-concerning-covid-19-certificates-passed/id2860692/

Annet:

 • Artikkel «Om innreise til Norge» oppdateres på forskjellige språk

Travel to Norway - regjeringen.no

 

 • Felles side med koronainformasjon på ulike språk oppdateres kontinuerlig:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/

 

Pressekonferanse 9. juni:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-janssen-vaksina-9.-juni/id2857588/

Pressemelding 9. juni:

 • Janssen-vaksinen som tilvalg

         https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/janssen-vaksinen-som-tilvalg/id2858005/

 • Fritak fra innreisekarantene

        https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/exemption-from-travel-quarantine/id2859913/

Annet:

 • Om innreise til Norge på ulike språk

         Travel to Norway - regjeringen.no

 

Pressekonferanse 4. juni:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-med-justisministeren-og-helseministeren-fredag-4.-juni/id2856724/

Pressemeldinger 4. juni:

 • Forkorter innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/shorter-travel-quarantine-for-protected-people-and-children-under-the-age-of-12/id2857199/

 • Unntak fra karantenehotell av sterke velferdshensyn   

Exemption from the duty to stay at a quarantine hotel on compelling compassionate grounds - regjeringen.no

 • Flere kan tilbringe karantene i eget hjem 

More people may quarantine in their own home - regjeringen.no

 

Pressemelding 2. juni:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

Annet:

· Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell, oversatt kun til engelsk

The coronavirus situation: Information regarding quarantine hotels - regjeringen.no

 • Hotellene på Svalbard kan ta imot flere gjester, oversatt kun til engelsk

Svalbard hotels may receive more guests - regjeringen.no

 

Pressemeldinger:

 

 

Vi oppfordrer alle personer og organisasjoner i Tynset som er i kontakt med personer som ikke kan norsk, om å bruke det du/dere finner av informasjonsmateriell som vi gjør tilgjengelig i denne nettsiden.
 

Fra Regjeringen.no:

                                                                       ***

Norwegian Institute of Public Health:

 

Fra helsenorge.no og IMDI:

I helsenorge.no finnes snarveier til brosjyrer, videoer og plakater om korona på mange språk fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  Hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) finnes enda flere kilder til flerspråklig informasjon:

                                                                ***