Coronavirus in several languages

Vi oppfordrer alle personer og organisasjoner i Tynset som er i kontakt med personer som ikke kan norsk, om å bruke det du/dere finner av informasjonsmateriell som vi gjør tilgjengelig i denne nettsiden.
 

Norwegian Institute of Public Health:

 

Fra helsenorge.no og IMDI:

I helsenorge.no finnes snarveier til brosjyrer, videoer og plakater om korona på mange språk fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  Hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) finnes enda flere kilder til flerspråklig informasjon:

Fra Regjeringen.no: