Coronavirus in several languages

 

  • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-moves-to-normal-everyday-life-with-increased-emergency-preparedness/id2872539/

  • Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

Entry restrictions will be gradually lifted - regjeringen.no

 

 

Vi oppfordrer alle personer og organisasjoner i Tynset som er i kontakt med personer som ikke kan norsk, om å bruke det du/dere finner av informasjonsmateriell som vi gjør tilgjengelig i denne nettsiden.
 

Fra Regjeringen.no:

                                                                       ***

Norwegian Institute of Public Health:

 

Fra helsenorge.no og IMDI:

I helsenorge.no finnes snarveier til brosjyrer, videoer og plakater om korona på mange språk fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  Hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) finnes enda flere kilder til flerspråklig informasjon:

                                                                ***