Coronavirus in several languages

Information about corona-vaccine in several languages:

See the information about what the vaccine is, how the vaccine works and why we should be vaccinated here:

 

Information about new coronavirus measures in several languages:

See the press conference of the 13.th of January here.

 

 

This will apply from the 15th of December-12th of January:

Information in several languages

 

Vi oppfordrer alle personer og organisasjoner i Tynset som er i kontakt med personer som ikke kan norsk, om å bruke det du/dere finner av informasjonsmateriell som vi gjør tilgjengelig i denne nettsiden.
 

Fra Regjeringen.no:

                                                                       ***

Norwegian Institute of Public Health:

 

Fra helsenorge.no og IMDI:

I helsenorge.no finnes snarveier til brosjyrer, videoer og plakater om korona på mange språk fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  Hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) finnes enda flere kilder til flerspråklig informasjon:

                                                                ***