Forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendommer

I forbindelse med utbruddet av koronavirus i Norge ble det 15. mars 2020 vedtatt en ny forskrift som forbyr innbyggere å være på hytta i en annen kommune enn der de er folkeregistrert i. Dette betyr at hytteeiere på hytter beliggende i Tynset, og som ikke bor i Tynset kommune, er pålagt å dra tilbake til hjemkommunen.

Les hele forskriften her.