Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Valgdagen er 11. september 2023. I Tynset skal det også avholdes valg søndag 10. september 2023.

 

Stille til valg/levere listeforslag/innkomne listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen:

Levere listeforslag.