Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon - informasjon til befolkningen

3. dose til utsatte personer

Les mer.

Endring i vaksineintervall for ungdom

Har du spørsmål om vaksinen, bivirkninger m.m. send sms til vaksinasjonstelefon:


 

 

Har du spørsmål om registrering/feil registrering/mangelfull registrering av vaksiner på Helsenorge.no, ta direkte kontakt med vaksinetelefonen: 96 94 59 32. Nummeret er bemannet slik: Uke 25 - 33 tirsdager og onsdager fra kl. 10.00-14.00. 

 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet:

 • Redusere risiko for død

 • Redusere risiko for alvorlig sykdom

 • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

 • Beskytte sysselsettingen og økonomien

 • Gjenåpne samfunnet

Koronavaksinen er gratis, men selve transporten til vaksinasjonssted må bekostes av den enkelte. Tynset kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon av innbyggere i en gitt rekkefølge. 

Tidspunkt for vaksinering får man tilsendt via sms. Vi anbefaler at innbyggere gjør seg kjent med følgende egenerklæringsskjema (PDF, 521 kB) i forkant.

Telefon for koronavaksinasjonsprogrammet er 96 94 59 32. Nummeret er betjent tirsdag og onsdag fra kl. 10.00.-14.00. Helserelatert spørsmål avklares direkte med fastlegen.

Tynset kommune vaksinerer kun innbyggere som er folkeregistrert i Tynset. Dette gjelder selv om man har fastlege på Tynset.

Informasjonsskriv  (PDF, 444 kB)

Koronavaksine på 1-2-3 (PDF, 400 kB)

Koronavaksinasjon på 1-2-3 på ulike språk

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

 

Prioriterte grupper

Se prioriteringsliste her.

Hva er definert som underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet  som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom.

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Tidspunkt for andre dose får du når første vaksine er satt.

Før du møter til vaksinering må du fylle ut egenerklæring. (PDF, 521 kB) Der oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Helsepersonell er tilstede og passer på at du reagerer normalt på vaksinen.

Hva vil det koste å ta vaksinen?

Selve vaksinen er gratis men transport til vaksinasjonsstedet betales av den enkelte selv.

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.