Koronavaksinasjon

Informasjon oppdateres fortløpende.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Tynset kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon av innbyggere i en gitt rekkefølge. Alle innbyggere over 85 år folkeregistrert i Tynset kommune vil bli kontaktet per telefon på nyåret for å kartlegge om de ønsker vaksinen. Tidspunkt for vaksinering får man tilsendt via helsenorge.no eller sms. Vi anbefaler at innbyggere gjør seg kjent med følgende egenerklæringsskjema (PDF, 521 kB) i forkant.

Telefon for koronavaksinasjonsprogrammet er 96 94 59 32. Nummeret er betjent mandag-tirsdag-torsdag fra kl. 10.00.-14.00. Helserelatert spørsmål avklares direkte med fastlegen.

Tynset kommune vaksinerer kun innbyggere som er folkeregistrert i Tynset. Dette gjelder selv om man har fastlege på Tynset.

Informasjonsskriv  (PDF, 444 kB)

Koronavaksine på 1-2-3 (PDF, 400 kB)

Koronavaksinasjon på 1-2-3 på ulike språk

Folkehelseinstittutet