NATO-øvelsen 2018

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 er den største militærøvelsen i Norge siden 1980-tallet med ca 40.000 deltakere, en mengde kjøretøy og store mengder materiell. Store deler av øvelsen vil foregå i Midt- og Sør-Norge, og spesielt i Hedmark og Oppland i perioden august til desember. Hovedaktiviteten vil foregå i tidsrommet 25. oktober til 7. november. Denne øvelsen gir Norge en unik mulighet til å trene Totalforsvaret (sivil og militær samhandling) og våre NATO allierte sin evne til å trene i norsk terreng i høst og vinterklima.