Oppdatert informasjon om koronaviruset

Generell informasjon:

  • Tynset er på gult nivå: Det er regional smittekontroll.       
  • Generelle smittevernråd: 1 meter avstand, vær hjemme når du er syk, god håndhygiene.
  • Ta kontakt for testing om du er syk eller mistenker at du kan være smittet av koronavirus.
  • Det er påbud om munnbind innendørs på offentlig sted i Oslo. Tynset kommune anbefaler bruk av munnbind på kollektiv reising, og på plasser der en ikke naturlig kan holde avstand i Oslo/Viken og sentralt på Innlandet samt i andre store byer.
  • Kommunen har en anbefaling om at arbeidsgivere tilrettelegger for mindre reising/hjemmekontor for pendlere til Oslo-region og sentralt i Innlandet fylke.
  • Anbefaling om å unngå kollektivreiser i rushtid.

21.11.2020.

Tynset kommune har fått melding om et nytt smittetilfelle.
Vedkommende ble smittet utenfor regionen og har sittet i karantene siden hjemkomst. De to nærkontaktene er også satt i karantene. Kommuneoverlegen presiserer viktigheten av å ta forholdsregler når man kommer til vår region fra andre regioner med sterkt smittepress. Vi anbefaler så få nærkontakter som mulig.

Har du mistanke om at du kan være smittet av koronavirus ta kontakt med Tynset legekontor på 62 48 51 60 for å gjøre en avtale om testing. Det er viktig at du ringer før du møter opp. Nord-Østerdal legevakt er tilgjengelig etter legekontorets stengetid. Kommunens koronatelefon 901 47 166 kan ringes for generell informasjon og veiledning. Les mer her.

 

Informasjon om innreise til Norge.

Les her.

Informasjon til innreisende - karantenehotell. 

Les her.

 

Nasjonale tiltak gjeldende fra 05.11.20. 

Klikk for stort bilde 

Nasjonale tiltak fra 05.11.20.

Les her.

Melding til alle som har et ærend i Tynset rådhus.

Norge opplever nå et økt smittepress. Innbyggerne i Tynset kommune har lojalt fulgt opp nasjonale og lokale smittevernsråd i den perioden vi har vært inne i.

For at vi fortsatt skal ha et lavt smittepress på Tynset er det viktig å arbeide forebyggende. Tynset kommune ønsker derfor at alle som har et ærend i Tynset rådhus tenker gjennom om dette kan løses ved en telefonsamtale eller e-post.

Har du spørsmål om dette, kontakt servicetorget på telefon 62 48 50 00 eller pr e-post: postmottak@tynset.kommune.no         

  

Tidligere pressemeldinger og kunngjøringer:

Les her.