Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kontaktpersoner i Tynset kommune  
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 62 48 50 12
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 29/400 64 115
Morten B. Often tlf. 62 48 50 14/920 63 308
Anita Nygård Øien tlf. 62 48 50 23/901 43 995
Innkomne listeforslag til ettersyn

I henhold til valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
Listeforslagene skal godkjennes av valgstyret innen 1. juni 2015.

Listeforslag fra:

 

Godkjente valglister

Valgstyret godkjente i møte 21. mai 2015 9 innkomne valglister.