Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kontaktpersoner i Tynset kommune  
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 62 48 50 12
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 29/400 64 115
Morten B. Often tlf. 62 48 50 14/920 63 308
Anita Nygård Øien tlf. 62 48 50 23/901 43 995