Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kontaktpersoner i Tynset kommune  
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 906 11 252
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 00