Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kontaktpersoner i Tynset kommune  
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 62 48 50 12/906 11 252
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 29/400 64 115
Morten B. Often tlf. 62 48 50 14/920 63 308
Anita Nygård Øien tlf. 62 48 50 23/901 43 995

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Aktuelle linker
Valgstyret

 

Navn Tittel Mobil E-post
Moen, Merete
Myhre
ordfører
SP
906 11 252 E-post
Hagen,
Tone

varaordfører
AP

402 88 515 E-post
Tronsmoen,
Stein
SP 911 83 680 E-post
Hansæl, Per
Hermann K
SP 918 68 945 E-post
Hylen,
Terje
H 909 79 301 E-post
Wang,
Margit
SV 959 73 247 E-post
Moen, Berit
Nordseth
uavhengig 992 20 405 E-post

 

Listeforslag

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen.
Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til  kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn (Tynset = 27 + 6 kandidater).

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Antall kandidater som kan gis stemmetillegg avhenger av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges.
For Tynset gjelder 25-53 medlemmer: inntil 6 kandidater med stemmetillegg.

Formelle krav, veiledning og skjema