Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11. september 2017.
Tynset avholdt stortingsvalg også søndag 10. september.

Kontaktpersoner i Tynset kommune  
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 62 48 50 12
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 29/400 64 115
Morten B. Often tlf. 62 48 50 14/920 63 308
Anita Nygård Øien tlf. 62 48 50 23/901 43 995