Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11. september 2017.
Tynset avholdt stortingsvalg også søndag 10. september.

Kontaktpersoner i Tynset kommune  
Send e-post til Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 906 11 252
Send e-post til Tone Bergfall tlf. 62 48 50 00