Pressemelding fra kommuneoverlege vedrørende smitte i Tynset kommune 14.03.20 kl. 11.15

Personen som har vært isolert med mistanke om koronavirus-infeksjon på Tynset har positivt testresultat. Vedkommende har lette symptomer, og er i dag litt bedre. Etter avtale med kommuneoverlegen er det avtalt direkte retur til bopel i dag, lørdag 14. mars. Det foreligger ingen smitterisiko som følge av dette, da vedkommende har vært isolert på hytta og har ingen nærkontakter i kommunen.

Tynset kommune har i dag åpnet koronatelefon. Telefonnummer er 901 47 166

Åpningstid: 

Hverdag: kl. 08.00 – 18.00

Lør/søn: kl. 10.00 – 16.00

Slik status er i dag foreligger det sannsynligvis en i størrelsesorden liten til moderat smittefare på Tynset.

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

kommuneoverlege