Stenging av skoler og barnehager 12.03.20

Helsedirektoratet har i dag etter smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Les mer her.

Stengingen gjelder fra klokken 18.00 i dag, torsdag 12. mars, til og med torsdag 26. mars. Tynset kommune vil så raskt som mulig komme med mer informasjon om hva dette betyr for våre skoler og barnehager.

12.03.20