Tiltak ovenfor ansatte i Tynset kommune

Tiltak overfor ansatte

Informasjonssikkerhet - hjemmekontor

Klikk for stort bilde 

God digital hygiene er viktig under korona-pandemien

God digital hygiene er viktig under korona-pandemien

STOPP – TENK – TRYKK

Hjemmekontor er nå satt inn som et viktig smitteverntiltak. Digitale løsninger for fjernarbeid og kommunikasjon og nye arbeidsmetoder kan skape nye sårbarheter i informasjonssikkerheten. Usikkerhet i befolkningen, behov for informasjon og økonomisk uro gir muligheter for digitale trusselaktører til å utnytte korona-pandemien ved å svindle personer eller virksomheter.

  Beskytt passord, pin-koder, betalingsinformasjon og personlige opplysninger

  Lås mobiltelefon og pc-skjerm når du tar pause fra arbeidet

  Stopp – og tenk "hva er dette", "hvorfor får jeg dette" før du ev. trykker på vedlegg, lenker, nettsider

 

Sikkerhet på hjemmekontoret

Fokus på digital sikkerhet hjemme kan være lavere enn på skole og jobb. Det er mindre kontroll på nettverk og enheter som brukes, og mindre kontakt mellom kollegaer. Tjenester er tregere eller fungerer ikke som forventet, og kundeservice kan oppleve stort trykk. Angrepsmetoden kalles phishing – sosial manipulasjon – ved å utnytte menneskers ønske om å hjelpe til eller tilby informasjon på e-post, vedlegg eller falske nettsider.

God digital hygiene og nett-vett er viktig! 

https://norsis.no/norsis-og-nsr-lanserer-nettside-for-tryggere-hjemmekontor/

https://nettvett.no/korona/

Falske fakturaer

Ved ekstraordinære hendelser iverksettes beredskapsplaner og innkjøp av utstyr og tjenester kan fravike normal drift. Falske fakturaer kan ha ekte logo, adresse, og fakturanummer – men feil kontonummer. Sjekk alltid detaljene før betaling!

Feilinformasjon

Falske nyheter og feilaktig informasjon om koronaviruset spres raskt på nett. Bevisstgjøring, kritisk tenkning og kildesjekk er viktig for å håndtere strømmen av informasjon og nyhetssaker.

Kildekritikk av nyheter: https://www.faktisk.no/

Informasjon om viruset og helseråd: https://helsenorge.no/koronavirus

Vær ekstra kritisk og oppmerksom ved:

  Tilbud om unik og viktig informasjon om koronaviruset, Covid-19

   Vedlegg, filer og dokumenter – les nøye innholdet i e-poster

   Betaling av fakturaer, sjekk om detaljene er korrekte

  Personer som ønsker informasjon eller tilgang til virksomheten

God digital hygiene er viktig for å sikre seg selv og virksomhetens verdier! 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. OG følg oss på sosiale medier.  

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Lene Espelund

Næringslivskontakt

Felles enhet for forebygging (FF)

Innlandet politidistrikt

Politihuset i Lillehammer

(+47) 958 99 584
Klikk for stort bilde  

 

 

lene.espelund@politiet.noKlikk for stort bilde

www.politiet.no

 

 

Vandelskontroll og politiattester