Døgnåpne vakttjenester

TJENESTE TELEFONNUMMER
Ved brann og ulykker 110
Ambulanse 113
Politi 112
Øyeblikkelig legehjelp 62 48 51 62
Lege mellom kl. 08.00-15.00 62 48 51 60
Legevakt etter kl. 15.30 62 48 22 11/116 117
Kommunal vakttelefon tekniske tjenester 911 25 533
Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20/414 81 220
Alarmtelefon for Barn og Unge 116 111