Døgnåpne vakttjenester

TJENESTE TELEFONNUMMER
Ved brann og ulykker 110
Ambulanse 113
Politi 112
Øyeblikkelig legehjelp kl 08.00-15.30 62 48 51 62
Lege mellom kl. 08.00-15.00 62 48 51 60
Legevakt etter kl. 15.30 62 48 22 11/116 117
Vakttelefon hjemmetjenesten 477 91 802
Kommunal vakttelefon tekniske tjenester 911 25 533
Tynsetdyrlegene 62 48 20 40
Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20/414 81 220
Alarmtelefon for Barn og Unge 116 111