Behovsprøvde boliger

Behovsprøvd bolig er en bolig som i sin utforming bidrar til at beboeren i større grad skal kunne mestre sin hverdag.

Behovsprøvd bolig er tiltenkt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller andre årsaker ikke mestrer nåværende bosituasjon og som ønsker eller trenger mer selvstendig boform enn det en institusjonsplass kan tilby. Målet er at beboeren skal kunne ha et mest mulig selvstendig liv i egen, behovsprøvd bolig.

Det finnes et begrenset antall behovsprøvde boliger i kommunen og tildeling kan medføre venteliste. Ventelisten sorteres etter funksjonsnivå/behov og ikke etter ventetid.

Tynset kommune har behovsprøvde boliger på 4 forskjellige steder i kommunen:

  • Tjønnmosenteret (Tynset sentrum): telefon 62 47 10 00
  • Enan (Kvikne): telefon 477 91 818
  • Tjenesten for funksjonshemmede: telefon 474 69 410 

Søk helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Knut Aaseng
Tjenesteområdeleder
E-post
Elin Løvhaug
Tjenesteområdeleder
E-post
Telefon +47 62 47 10 00