Dagsenter/sansesenter

Tjenesten for funksjonshemmede har et dagsenter hvor også Tynset Sansesenter er lokalisert.

Litun senter skal gi et tilrettelagt dagtilbud til mennesker med funksjonshemming:

  • Opptrening, mestring av arbeid/ sysselsetting.
  • Opprettholde funksjoner i forhold til dagliglivets krav.
  • Fysisk aktivitet/ sansestimulering.
  • Velferd og trivselstiltak som primært er et tilbud om sosial deltaking

Tynset Sansesenter  

Sansesenteret er bygd opp av rom som er innredet med tanke på å stimulere sansene våre på ulike måter, ved bruk av ulike påvirkninger. Ulike farger på de forskjellig rom påvirker sansene på forskjellige måter og danner til sammen en helhet for opplevelser og kommunikasjon.

Søk helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Ann-Christin Tronslien
Avdelingsleder
E-post
Telefon 62 48 58 83