Tilrettelagte boliger

Tilrettelagt bolig er en bolig som i sin utforming bidrar til at beboeren i større grad skal kunne mestre sin hverdag.

Tilrettelagt bolig er tiltenkt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller andre årsaker ikke mestrer nåværende bosituasjon og som ønsker eller trenger mer selvstendig boform enn det en institusjonsplass kan tilby. Målet er at beboeren skal kunne ha et mest mulig selvstendig liv i egen, tilrettelagt bolig.

Det finnes et begrenset antall tilrettelagte boliger i kommunen og tildeling kan medføre venteliste. Ventelisten sorteres etter funksjonsnivå/behov og ikke etter ventetid.

Tynset kommune har tilrettelagte boliger på 4 forskjellige steder i kommunen:

  • Tjønnmosenteret (Tynset sentrum): telefon 62 48 50 00
  • Enan (Kvikne): telefon 62 48 41 93/477 91 818
  • Furumoen (Tynset sentrum): telefon 62 48 51 89
  • Tjenesten for funksjonshemmede: telefon 62 48 58 89     

Søk helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Knut Aaseng
Tjenesteområdeleder
E-post
Telefon 402 14 995