Gjennomføringsfasen tjenestestruktur Helse og omsorg