Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 

Helsestasjon

Sommer på helsestasjonen

«Helsestasjon har sommeråpent kl 9.00 – 14.00 til og med uke 32. Vi holder stengt i uke 30.

Ved behov for hjelp utenom åpningstidene, ring Servicekontoret 62 48 50 00, Legekontor 62 48 51 60, evt. Fødestua 62 48 30 30. God sommer!»

Er du gravid eller akkurat har født, ta kontakt med fastlege eller fødestua. Tynset legekontor 62485160. Tynset Fødestua 62483030.

De andre ukene er helsestasjonen åpen fra kl 09-1400.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er er stengt i uke 30-31-32, ellers åpent som vanlig. Drop-in og timebestilling.  
 

Kontakt

Ansatte

Besøksadresse:

Aumliveien 4c, 2500 Tynset

Åpningstid:

09.00 - 15.00

Postadresse:

Rådhuset, Torvgata 1, 2500 Tynset

Tlf.: 970 92 012

Servicetorget: 62 48 50 00

Informasjon-drift av helsestasjonen under covid-19 utbruddet

Tynset helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen har vanlig drift av Helsestasjon- og skolehelsetjenesten med de smitteverntiltakene som er nødvendig.
 

Restriksjoner for oppmøte

 • Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
 • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals. Ta kontakt for ny time.
 • Begge foreldre/foresatte kan møte på time. Vi ønsker at søsken ikke følger, så langt det er mulig.

 

Gruppevirksomhet som barselgrupper og foreldreforberedendegrupper blir ikke gjennomført.

Hjemmebesøk til nyfødte blir fremdeles erstattet med konsultasjon på helsestasjon.

Svangerskapskonsultasjoner gjennomføres som vanlig med nødvendige smittevernhensyn.

De fleste konsultasjoner for barn vil bli gjennomført utfra helsestasjons programmet.
 

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier vil være tilstede på alle skoler ettersom driften er i gang igjen, etter avtale med skoleledelsen.

Vi er tilgjengelige på telefon for elever, foreldre og lærere hver dag.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom vil være åpen tirsdager kl. 14.30-16.30 fom. 21.04.20.


Restriksjoner for oppmøte

 • Alle spriter, eller vasker hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
 • Følg informasjonsplakater i forhold til venterom.
 • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
 • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.
 • Ungdom som besøker HFU bes om å komme alene hvis mulig

 

Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

 • Jordmor Heidi: 47798853 (tilgjengelig mandag og torsdag)
 • Helsesykepleier/avd leder Mona: 97092012
 • Helsesykepleier Olaug: 48893870
 • Helsesykepleier Monica: 48893869
 • Helsesykepleier Gunhild: 91313271
 • Sykepleier Karin: 47485107
 • Helsesykepleier Inger Marie: 47976054
 • Kommunepsykolog Harald: 99456686


 
Tynset helsestasjon og skolehelsetjeneste

 

Foreldreveiledning

Tynset helsestasjon avventer alle foreldregrupper våren 2020 grunnet covid-19 pandemien.

 

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen.

Barn blir fulgt opp av det ordinere barneprogrammet i helsestasjon.

Hva tilbyr vi?

 • Førstegangs helseundersøkelse (til de som ikke har mottatt dette tidligere)
 • Informasjon om helsetjenester og fastlegeordningen
 • Kartlegging av helsesituasjonen til den enkelte
 • Generell helseopplysning

Aktuelle linker:

 

Hvem samarbeider vi med?

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester som barnehage, skole, barnevern, Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), fastleger, BUP, tannklinikken og fysioterapeuter.

 

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Fagpersonell tilknyttet helsestasjonen er helsesykepleier, sykepleier med videreutdanninger, lege og jordmor. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn og deres familier.

Hva tilbyr vi?

 • Hjemmebesøk til Nyfødte
 • Barselgrupper
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut
 • Førstehjelpskurs og helseopplysning med helsestasjonslege
 • Regelmessige konsultasjoner etter Nasjonale anbefalinger
 • Helsestasjonslege ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
 • Barnevaksinasjonsprogrammet -  https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/ 
 • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier
Helsestasjon for ungdom

Gratis tilbud til ungdom mellom 13-25 år

 • Åpent tirsdager fra kl 14.30-16.30
 • Vi holder til på helsestasjonen på Kompetansesenteret, Aumliveien 4 C
 • Ingen timebestilling – kom innom eller ta kontakt på telefon 91313271
 • Du møter helsesykepleier og evnt turnuslege

På helsestasjon for ungdom kan du få råd, hjelp og veiledning om:

 • Seksualitet, samliv, pubertet
 • Prevensjon, kjønnssykdommer
 • Svangerskap, abort
 • Livsstil, ernæring, spiseproblemer
 • Rusmidler
 • Psykisk helse
 • Problemer eller bekymringer i forhold til hjem, skole, venner eller andre ting du lurer på

Vi tilbyr praktisk hjelp til:

 • Resept på prevensjonsmidler, sette inn/ta ut p-stav
 • Klamydiatets
 • Graviditetstest
 • Gratis kondomer

 

HFU Tynset kommune, helsesykepleier Gunhild U Nordtun

 

 

 

Kommunepsykolog

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt kommunepsykolog i helsestasjon.

Kommunepsykologens jobb er forebyggende helsearbeid, system/veiledningsrettet arbeid, folkehelse og tidlig innsats. Psykologressursenes primære målgruppe er de fra 0 til 20 år og deres pårørende.

Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for råd, veiledning og konsultasjon.

Tjenesten er gratis og lavterskel.

Kommunepsykologen kan nås ved å ta kontakt med helsestasjon/skolehelsetjenesten.»

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste er tilknyttet alle skolene i Tynset kommune, inkludert Nord-Østerdal videregående skole.  Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Skolehelsetjenesten har regelmessige trefftider på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten forhåndsavtale.

Vi samarbeider med skolelege i forhold til undervisning og individuell oppfølging. Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.

Hva tilbyr vi?

 • Råd og veiledning
 • Helseundersøkelser
 • Barnevaksinasjonsprogrammet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Foreldreveiledningskurs
 • Tilgjengelighetstid på skolene

.

Svangerskapskontroller

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide. Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn.

Jordmor er til stede på helsestasjonen mandag og torsdag.
Ta kontakt for timebestilling på telefon 477 98 853 eller 970 92 012..

Hva tilbyr vi?

 

 

 

Vaksinering/reisevaksinering

Det er viktig å beskytte seg ved reiser til ikke-vestlige strøk. Ring gjerne for informasjon om anbefalinger for ditt reisemål. Ta kontakt i god tid før reisen, da noen vaksiner må bestilles.

Tlf.:  488 93 870

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ta oppfriskningsdose med kikhoste, difteri, stivkrampe og polio hvert 10.år.

 

Kontakt

Mona Eggestad Fiskvik
Helsesykepleier/Avdelingsleder
E-post
Mobil 970 92 012
Olaug Sørhuus
helsesykepleier
E-post
Mobil 488 93 870
Gunhild Utgaard Nordtun
helsesykepleier
E-post
Mobil 913 13 271
Monica Bjerknes
helsesykepleier
E-post
Mobil 488 93 869
Karin Brekken
Sykepleier
E-post
Mobil 474 85 107
Inger Marie Furuseth
helsesykepleier
E-post
Mobil 479 76 054
Heidi Strand Nørstebø
Jordmor
E-post
Mobil 477 98 853
Harald Vestgöte Kirsebom
Psykolog
E-post
Mobil 994 56 686

Adresse

Aumliveien 4 C

2500 Tynset