Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 

Helsestasjon

Foreldreveiledning

Invitasjon til mødre og fedre i Tynset og Alvdal kommune som ønsker positivt påfyll i foreldrerollen.

Vi startet opp igjen kurs 18.10.18

De utrolige årene – Forebyggende gruppe for alle

Universalkurset i De utrolige årene, er et foreldreveiledningsprogram som strekker seg over 7 kvelder av 2 timer på kveldstid. Kurset er ment for alle interesserte foreldre og har som mål å styrke foreldrerollen og opprettholde eller forbedre samspillet mellom foreldre og barn. Vi ønsker å gi dette tilbudet til foreldre som har barn i alderen 2-6 år.

Kurset har som mål å fremme foreldre og barns positive relasjon og øke foreldres forståelse for barns unike temperament, normalutvikling og oppmuntre til forventninger som samsvarer med barns utvikling. Gjennom kurset tar vi opp temaer som barnestyrt lek og hvordan foreldre kan være sammen med barn for å støtte deres utvikling språklig, sosialt og følelsesmessig, samt evnen til å holde ut. Det fokuseres på å hjelpe barn å gjenkjenne og regulere følelser, samt deres evne til problemløsning. På denne måten kan foreldre være med på å fremme barns språkutvikling, venneferdigheter og empati, deres evne til å sette ord på og regulere følelser, samt være med på å øke barns positive atferd og redusere negative atferd.

Ser dette interessant ut? Ta kontakt med:

Karin Brekken

Sykepleier/DUÅ gruppeleder, Tynset helsestasjon

Tlf:47485107 eller mail: karin.brekken@tynset.kommune.no

Påmeldingsskjema:

Word Pdf

 

Svarfrist: 05.oktober 2018   

Tid for oppstart: 18.oktober 2018

Sted: Tynset helsestasjon

Hvem samarbeider vi med?

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester som barnehage, skole, barnevern, Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), fastleger, BUP, tannklinikken og fysioterapeuter.

 

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Fagpersonell tilknyttet helsestasjonen er helsesøster, sykepleier med videreutdanninger, lege og jordmor. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn og deres familier.

Hva tilbyr vi?

 • Foreldreveiledningskurs DUÅ 2-6 år
 • Hjemmebesøk til Nyfødte
 • Barselgrupper
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut
 • Førstehjelpskurs og helseopplysning med helsestasjonslege
 • Regelmessige konsultasjoner etter Nasjonale anbefalinger
 • Helsestasjonslege ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
 • Barnevaksinasjonsprogrammet -  https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/ 
 • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste er tilknyttet alle skolene i Tynset kommune, inkludert Nord-Østerdal videregående skole.  Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Skolehelsetjenesten har regelmessige trefftider på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten forhåndsavtale.

Vi samarbeider med skolelege i forhold til undervisning og individuell oppfølging. Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.

Hva tilbyr vi?

 • Råd og veiledning
 • Helseundersøkelser
 • Barnevaksinasjonsprogrammet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Foreldreveiledningskurs
 • Tilgjengelighetstid på skolene

.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom opp til 24 år i helsestasjonens lokaler i Rådhuset. Fagpersonell tilknyttet HFU er helsesøster og turnuslege. Ingen timebestilling, det er bare å komme innom.

Åpningstid: Mandager fra 14.30 - 16.30
Tlf.: 62 48 51 54
Mobil: 913 13 271

Hva tilbyr vi?

 • Voksenperson som du snakke med.
 • Fysisk eller psykisk helse
 • Seksualitet
 • Prevensjon

 

 

 

Svangerskapskontroller

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide. Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn.

Jordmor er til stede på helsestasjonen mandag og torsdag.
Ta kontakt for timebestilling på telefon 62 48 51 53 eller 62 48 51 52.

Hva tilbyr vi?

 

 

 

Vaksinering/reisevaksinering

Det er viktig å beskytte seg ved reiser til ikke-vestlige strøk. Ring gjerne for informasjon om anbefalinger for ditt reisemål. Ta kontakt i god tid før reisen, da noen vaksiner må bestilles.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ta oppfriskningsdose med kikhoste, difteri, stivkrampe og polio hvert 10.år.

 

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen.

Barn blir fulgt opp av det ordinere barneprogrammet i helsestasjon.

Hva tilbyr vi?

 • Førstegangs helseundersøkelse (til de som ikke har mottatt dette tidligere)
 • Informasjon om helsetjenester og fastlegeordningen
 • Kartlegging av helsesituasjonen til den enkelte
 • Generell helseopplysning

Aktuelle linker:

 

Kontakt

Mona Eggestad Fiskvik
Helsesykepleier/Avdelingsleder
E-post
Telefon 62 48 51 53
Mobil 970 92 012