Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 

Helsestasjon

Kontakt

Besøksadresse:

Aumliveien 4c, 2500 Tynset

Postadresse:

Rådhuset, Torvgata 1, 2500 Tynset

Tlf.: 970 92 012

Servicetorget: 62 48 50 00

Informasjon - drift av Helsestasjonen frem til 13.04.20

Tynset helsestasjon og skolehelsetjeneste legger ned mye av virksomheten frem til og med 13.04

Noen konsultasjoner for barn vil bli gjennomført, dette gjelder konsultasjoner for nyfødte der det er påkrevd å gjennomføre vaksinasjoner, barnevaksinasjonsprogrammet og andre barn i risikogrupper. Vi vil ikke gjennomføre hjemmebesøk.

De som har time på helsestasjonen fra 30.03 og fram til påske skal møte opp på time som avtalt. Er du syk, ta kontakt med helsestasjonen per telefon for ny avtale.

Konsultasjoner for gravide vil gå som vanlig.

Restriksjoner for oppmøte

 • Alle spriter hender ved ankomst helsestasjonens lokaler. 
 • Følg informasjonsplakater i forhold til venterom.
 • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i bryst eller hals.
 • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden for å hindre smittespredning.

Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt med oss på telefon:

 • Jordmor Heidi: 47798853 (tilgjengelig mandag og torsdag)
 • Helsesykepleier/avd leder Mona: 97092012
 • Helsesykepleier Olaug: 48893870
 • Helsesykepleier Monica: 48893869
 • Helsesykepleier Gunhild: 91313271
 • Sykepleier Karin: 47485107
 • Helsesykepleier Inger Marie: 47976054
 • Kommunepsykolog Harald: 99456686


 
Tynset helsestasjon og skolehelsetjeneste

 

Foreldreveiledning

Tynset helsestasjon starter med foreldregrupper for de som har barn i 7-10.kl i Tynset kommune. Det er ingen terapigruppe, men faglig påfyll og mulighet for å diskutere forskjellige problemstillinger og utfordringer i plenum.

Les mer her (PDF, 478 kB)

 

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen.

Barn blir fulgt opp av det ordinere barneprogrammet i helsestasjon.

Hva tilbyr vi?

 • Førstegangs helseundersøkelse (til de som ikke har mottatt dette tidligere)
 • Informasjon om helsetjenester og fastlegeordningen
 • Kartlegging av helsesituasjonen til den enkelte
 • Generell helseopplysning

Aktuelle linker:

 

Hvem samarbeider vi med?

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester som barnehage, skole, barnevern, Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), fastleger, BUP, tannklinikken og fysioterapeuter.

 

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Fagpersonell tilknyttet helsestasjonen er helsesøster, sykepleier med videreutdanninger, lege og jordmor. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn og deres familier.

Hva tilbyr vi?

 • Foreldreveiledningskurs DUÅ 2-6 år
 • Hjemmebesøk til Nyfødte
 • Barselgrupper
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut
 • Førstehjelpskurs og helseopplysning med helsestasjonslege
 • Regelmessige konsultasjoner etter Nasjonale anbefalinger
 • Helsestasjonslege ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
 • Barnevaksinasjonsprogrammet -  https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/ 
 • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier
Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom opp til 24 år i helsestasjonens lokaler i Rådhuset. Fagpersonell tilknyttet HFU er helsesøster og turnuslege. Ingen timebestilling, det er bare å komme innom.

Åpningstid: Mandager fra 14.30 - 16.30
Mobil: 913 13 271

Hva tilbyr vi?

 • Voksenperson som du snakke med.
 • Fysisk eller psykisk helse
 • Seksualitet
 • Prevensjon

 

 

 

Kommunepsykolog

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt kommunepsykolog i helsestasjon.

Kommunepsykologens jobb er forebyggende helsearbeid, system/veiledningsrettet arbeid, folkehelse og tidlig innsats. Psykologressursenes primære målgruppe er de fra 0 til 20 år og deres pårørende.

Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for råd, veiledning og konsultasjon.

Tjenesten er gratis og lavterskel.

Kommunepsykologen kan nås ved å ta kontakt med helsestasjon/skolehelsetjenesten.»

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste er tilknyttet alle skolene i Tynset kommune, inkludert Nord-Østerdal videregående skole.  Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Skolehelsetjenesten har regelmessige trefftider på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten forhåndsavtale.

Vi samarbeider med skolelege i forhold til undervisning og individuell oppfølging. Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.

Hva tilbyr vi?

 • Råd og veiledning
 • Helseundersøkelser
 • Barnevaksinasjonsprogrammet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Foreldreveiledningskurs
 • Tilgjengelighetstid på skolene

.

Svangerskapskontroller

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide. Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn.

Jordmor er til stede på helsestasjonen mandag og torsdag.
Ta kontakt for timebestilling på telefon 477 98 853 eller 970 92 012..

Hva tilbyr vi?

 

 

 

Vaksinering/reisevaksinering

Det er viktig å beskytte seg ved reiser til ikke-vestlige strøk. Ring gjerne for informasjon om anbefalinger for ditt reisemål. Ta kontakt i god tid før reisen, da noen vaksiner må bestilles.

Tlf.:  488 93 870

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ta oppfriskningsdose med kikhoste, difteri, stivkrampe og polio hvert 10.år.

 

Kontakt

Mona Eggestad Fiskvik
Helsesykepleier/Avdelingsleder
E-post
Mobil 970 92 012

Adresse

Aumliveien 4 C

2500 Tynset