Legekontoret

Fastlegesituasjonen i Tynset kommune

Tynset kommune har som andre kommuner i Norge i lengre tid merket utfordringen rundt arbeidsmengde, rekruttering og drift av fastlegetjenesten. Dette, i tillegg til en langvarig pandemi, har skapt et stort press på tjenesten over tid. 

Samtidig har vi på bakgrunn av flere sammenfallende utfordringer havnet i en situasjon hvor vi ikke har full oppdekning ved vårt fastlegekontor. Dette vil føre til noe lengre ventetid, at det som kan vente må vente og at fastlegetjenesten fra nå og over sommeren ikke vil fungere helt slik vi er vant til. 

Tynset kommune vil allikevel presisere at alle våre innbyggere vil få den legehjelpen som er nødvendig og at våre tjenester fortsatt er både gode og forsvarlige, men at tersklene og tilgjengeligheten kan være noe forandret. 

Tynset kommune beklager dette og jobber kontinuerlig for å løse utfordringene og skape løsninger.

Nord-Østerdal legevakt

Nord-Østerdal legevakt er lokalisert på Tynset sykehus.

Tynset har felles legevakt med Folldal, Alvdal, Rendalen og Tolga kommune. Etter kl. 15.30 kan legevakta kontaktes på tlf. 62 48 22 11, eller 116117. Vakthavende lege vil vurdere om pasienten kan vente til neste dag, om pasienten sjøl kan komme til legevakta eller om legen må rykke ut på hjembesøk.

Legetime og resepter på nett

Skal du besøke nettsiden til helsenorge.no for første gang?

Les her (PDF, 209 kB).

Bestilling av legetime og resept på helsenorge.no

Telefontid

Telefon 62 48 51 60

Mandag - Torsdag  

kl. 08.30-11.00 og 13.00-14.00

Fredag  

kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.00

Øyeblikkelig hjelp: Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 62 48 51 62.

 

Åpningstider

Mandag - Torsdag: kl. 08.30 - 15.00

Fredag: 09.00-15.00

Laboratoriet: 

Mandag - Torsdag: kl. 08.30 - 14.30

Stengt mellom kl 11.30 – 12.30

Fredag: Stengt

Øyeblikkelig hjelp: Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 62 48 51 62.
(Dette nummeret skal ikke brukes uten at det er behov for øyeblikkelig hjelp).

Vanlig legetime tlf. 62 48 51 60. 

Skal du besøke nettsiden til helsenorge.no for første gang?
Se her (PDF, 209 kB).

Bestilling av legetime og resept på helsenorge.no

Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl. 15.30 og 08.00 kan du ringe legevaktsentralen på tlf. 62 48 22 11, eller 116117 hvor du kommer til nærmeste legevakt i forhold til hvor du befinner deg.

Ved skade eller alvorlige sykdommer kan man også kontakte alarmsentralen tlf. 113. 

Betalingssatser

Ved konsultasjon hos lege betales det en egenandel etter faste takster.
I tillegg må det betales for medisinsk forbruksmateriell dersom dette blir nødvendig.

Fastlegeordning  

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Fastlegeordningen er frivillig.

Hvordan bytte fastlege på Internett 

Mine resepter

Her kan du gå inn å finne oversikt over dine resepter
 

Kontakt

Legekontoret
Telefon 62 48 51 60

Telefontid:

Mandag - Torsdag  

kl 08.30-11.00

kl 13.00-14.00

Fredag  

kl 09.00-11.00

kl 13.00-14.00

Adresse

Tylldalsveien  1
2500 Tynset