Koordinerende enhet

Det finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen.

Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer blant annet at enheten skal:

  • Motta meldinger om behov for personlig koordinator og individuell plan
  • Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan

 

 

 

Kontakt

Irene Strand
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan
E-post
Mobil 477 91 856