Pressemelding - Utsettelse av endelig rapport

Utredningsarbeidet rundt fremtidens tjenestestruktur innenfor Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune har god progresjon. Prosessen er krevende, og det er mange elementer som skal belyses.

Det er viktig at endelig rapport har god nok kvalitet før den legges ut på høring. Arbeidsgruppa ser at den trenger noe mere tid for å sikre denne kvaliteten i rapporten.

Endelig rapport vil derfor ikke bli lagt ut på høring før i uke 35. Ny høringsfrist vil bli i slutten av uke 37.

Total tidsramme for utredningsprosjektet endres ikke og ambisjonen er fortsatt sak til kommunestyret i oktober.

Mvh

Øystein K. Johansen

Helse- og omsorgssjef Tynset kommune